verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

VZMR - Dodávka sanitního vozu zdravotnické dopravní služby

Datum zápisu:
27.7.2018
Kategorie:
Veřejné zakázky
Podrobnosti
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:
"Dodávka sanitního vozu zdravotnické dopravní služby"
Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.
Zadávací lhůta (podání nabídek): 27.7.2018 - 15.8.2018 do 09.00 hod
Přílohy:
Výzva - dodávka sanitního vozu.doc
.doc
118 kB
Zpět