verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

VZMR - Stavební úpravy sociálního zařízení šaten

Datum zápisu:
9.11.2020
Kategorie:
Veřejné zakázky
Podrobnosti

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk jako zadavatel, vyzývá k předložení nabídky ceny na poskytnutí níže uvedené dodávky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem:

"Stavební úpravy sociálního zařízení šaten 1. PP Honlova domu"

Podklad ve formě Výzvy pro předložení nabídky je přílohou tohoto oznámení.

Zadávací lhůta (podání nabídek): 9. 11. 2020 - 20. 11. 2020 do 10.00 hod. 

Přílohy:
PD šatny.zip
.zip
2.3 MB
Přílohy výzvy šatny.doc
.doc
180 kB
Výzva šatny.pdf
.pdf
1.6 MB
Zpět