verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Charakteristika oddělení

Představujeme moderní pracoviště schopné kvalitně a na úrovni doby zajistit dlouhodobou i geriatrickou péči o nemocné s chronickými a dlouhodobě trvajícími chorobami, ale i doléčení a rehabilitaci po úrazech, operacích a akutních chorobách. Zajišťujeme včasné rozpoznání náhle zhoršené nemoci.

 

Dále v rámci své geriatrické specializace upravujeme a nastavujeme léčbu u starších pacientů. Ošetřujeme nemocné, jejichž domácí péči o zdravotní stav a chronické onemocnění nelze z různých důvodů zvládnout.

 

Ve spolupráci s psychiatrickým oddělením, které je rovněž v areálu Albertina, ošetřujeme také nemocné s demencí a Alzheimerovou nemocí.

 

Všichni v kolektivu poskytují péči nemocným odborně i lidsky na výši.

 

Intenzivní ošetřovatelská péče, moderní způsob ošetřování, léčba proleženin a bércových vředů (tzv. mokrou terapií) a hygienické zajištění inkontinentních pacientů je samozřejmostí.

 

Léčbě chronických ran se v OLU Albertinum věnuje sestra-specialistka, která se v tomto odvětví pravidelně vzdělává.

 

O nemocné pečuje odborně vyškolený tým lékařů – odborníků v oboru vnitřní lékařství, geriatrie, všeobecného lékařství, dále pak vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oborech fyzioterapie, logopedie a ergoterapie.

 

Sociální péči poskytuje zdravotně sociální pracovnice, která pomáhá pacientovi řešit jeho sociální situaci.

 

V případě potřeby úzce spolupracujeme s psychiatrem, psychologem, neurologem, chirurgem, pneumologem a lékařem ORL.

 

Rehabilitační oddělení je moderně vybaveno elektroléčbou, magnetoterapií a vodoléčbou, a je zde také tělocvična.

 

Ke zlepšení soběstačnosti slouží dobře vybavená ergoterapie.

 

Pro péči o nemocné je personál LDN patřičně vyškolen jak v řadě ošetřovatelských aktivit, včetně ošetřovatelské rehabilitace.

 

Díky spolupráci se čtyřmi církvemi je zde zajištěna i ekumenická duchovní péče.

 

Pracoviště fyzioterapie, vodoléčby a klinického logopeda nabízí též ambulantní péči.

 

Budova i vnitřní prostory LDN jsou po rekonstrukci v roce 2003.

 

V současné době nabízíme krásné moderní prostředí s dvoulůžkovými pokoji, v omezeném počtu i pokoje s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha).

 

K dispozici jsou rovněž veškeré další provozy Albertina – plicní oddělení, psychiatrické oddělení, rentgen, laboratoře, stravovací provoz a prádelna.

 

Oddělení LDN je provozováno v souladu s koncepcí oboru geriatrie a gerontologie v České republice.

 

Pro přijetí na lůžko doporučujeme si vzít s sebou:  Doklady (občanský průkaz, kartu zdravotní pojišťovny), věci osobní hygieny (kartáček na zuby, prostředky na ošetřování a skladování zubních protéz, pastu, mýdlo, ručník, toaletní papír, holicí potřeby...), župan, pyžamo, přezůvky s pevnou patou (k rehabilitaci vhodnější než pantofle), léky, které pravidelně užíváte, pokud máte i diab.kartu, protetické a ortopedické pomůcky (protézy, ortézy, inval.vozík, hole, zubní protézy, brýle sluchadla a pod.).

 

Zpět