verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, Odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Finanční dar

 

Děkujeme všem sponzorům a dárcům za finanční dary. Bez jejich pomoci bychom mnohé zdravotnické přístroje a pomůcky, potřebnou techniku a další vybavení mohli pořídit mnohem později nebo vůbec. I díky darům můžeme našim pacientům poskytovat stále lepší péči a zlepšovat prostředí našeho oddělení.

 

Pokud se chystáte darovat, Váš finanční dar můžete zaslat buď převodem na účet GE Money Bank Žamberk, na konto Stáří, číslo účtu: 174-401109664/0600. Variabilní symbol: 2320. Nebo můžete finanční dar složit v hotovosti na pokladně Albertina.

 

Máte možnost s našim zařízením uzavřít darovací smlouvu, která Vám umožní jeho daňovou odečitatelnost. Dary poskytnuté pro Albertinum jsou osvobozeny od daně darovací a nijak nesouvisí s jejími vztahy ke zřizovateli, státnímu rozpočtu nebo zdravotnickým pojišťovnám. 100 % částky tak zůstává k dispozici našemu zařízení.

 

Za váš lidský přístup děkujeme!

srdíčko_3 (1)
Zpět