verze pro slabozraké

zvětšit písmo

Za Kopečkem 353, Žamberk, 564 01
Tel: +420 465 612 111
E-mail: albertinum@albertinum.cz
Datová schránka: nvnkgsg

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Příspěvková organizace Pardubického kraje
118 let (1905 - 2023)

Spektrum výkonů

 

 • Komplexní diagnostika a léčba plicních nemocí (infekce, nemoci asociované s bronchiální obstrukcí, nemoci intersticiální, nemoci nádorové)
 • Komplexní diagnostika a léčba tuberkulózy včetně možnosti dlouhodobé izolace
 • Rentgenologické vyšetření
 • Ultrazvuk hrudníku, celotělová point-of-care ultrasonografie
 • Komplexní funkční vyšetření – spirometrie, bodypletysmografie, vyšetření plicní difuze, vyšetření exhalovaného oxidu dusnatého (FeNO), bronchodilatační testy, vyšetření síly dechových svalů, 6-MWT (šestiminutový test chůzí)
 • Bronchoskopie (viz příslušný článek níže)
 • Pleurální punkce, hrudní drenáže (tenké drény a pigtail) pod ultrazvukovou kontrolou
 • Pneumologická cytodiagnostika
 • Limitovaná polygrafie (screening obstrukční spánkové apnoe)
 • Indikace a předpis DDOT (dlouhodobé domácí oxygenoterapie), inhalátorů, asistenta kašle (cough-assist)
 • Dechová a celková rehabilitace, edukace pacienta, předpis pomůcek

 

Komplikované případy vyžadující multidisciplinární přístup řešíme s multioborovými komisemi na vyšších pracovištích dle spádu.

4dfa8cbd8278ebff18c6be6646fbe00c
Zpět