Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

příspěvková organizace Pardubického kraje

 115 let (1905-2020)

ALBERTINUM, OLÚ

Za Kopečkem 353

Žamberk, 564 01

  +420 465 612 111 spojovatelka

 albertinum@albertinum-olu.cz

 datová schránka: nvnkgsg

  NÁVŠTĚVY

 

OZNÁMENÍ NÁVŠTĚVÁM

 

Důrazně žádáme návštěvy, aby dodržovaly veškerá opatření při návštěvě pacientů a klientů v našem zařízení:

  1. Vyplnily čestné prohlášení!
  2. Nosily ústenku ve styku s pacientem a klientem v rozsahu celého areálu (uvnitř budovy i v parku)!
  3. Navštěvovaly pacienta pouze ve dvou osobách (po předem ohlášené návštěvě)!

 

Nebudou-li tato nařízení respektována, budou návštěvy vykázány personálem nebo bude o součinnost požádána PČR.

V případě, že nebudou respektována pravidla, která jsou nařízena MZČR Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN, budeme muset přistoupit k  ZÁKAZU NÁVŠTĚV .

 

Děkujeme všem návštěvám, které respektují naše opatření a chrání tak naše pacienty a své blízké.

 

Prosím na oddělení LDN se objednávejte na návštěvu telefonicky mezi 13.00-14.00 hod.v pracovní dny.

 

Čestné prohlášení prosím vytiskněte, vyplňte a přineste s sebou na návštěvu. Při příchodu odevzdejte personálu.

 

Pokud si čestné prohlášení nemůžete vytisknout, je k vyzvednutí na vrátnici nebo na oddělení.

 

 

 

  Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html

  Realizujeme

  Kvalitní a bezpečné zdravotnické zařízení

  O nás

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk je nestátní zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje.

 

 

Poskytujeme péčí ambulantní i lůžkovou. 

 

Cílovou skupinou naši péče jsou pacienti s plicní diagnózou (Pneumologie a ftizeologie), dále dlouhodobě a chronicky nemocní (Následná a dlouhodobá lůžková péče) a pacienti s duševním onemocněním (Psychiatrie-následná a dlouhodobá lůžková péče).

 

Dále v našem zařízení poskytujeme dočasnou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost a nezvládnou pobyt v domácím prostředí.

 

Přijímáme pacienty z celé České republiky.

 

Nejdůležitějším posláním OLÚ Albertinum je poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních a ostatních služeb, kontinuální vzdělávání zaměstnanců a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty/klienty a zaměstnance. 

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk byl založen již v roce 1905.

Tuto dlouholetou tradici cítíme jako závazek a snažíme se péči o pacienty neustále zlepšovat.

 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk - netfirmy.czLéčebny - netfirmy.cz